Asianajotoimisto

 

Asianajotoimisto Jarkko Liljeqvist Ky on yhden miehen asianajotoimisto Porissa. Toimisto tarjoaa oikeudellisia palveluja eri oikeudenaloilta sekä yksityishenkilöille että yrityksille ja yhteisöille. Palvelut voivat tilanteen ja tarpeen mukaan käsittää esimerkiksi oikeudellista neuvontaa, asiakirjojen laatimista ja avustamista erilaisissa sovintoneuvotteluissa sekä oikeudenkäynnissä.

Jokainen toimeksianto on yksilöllinen ja toimeksiantoa vastaanotettaessa pyrimme kartoittamaan ensisijaisesti asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvän ja kustannustehokkaan ratkaisun hänen asiassaan taikka oikeudellisessa ongelmassaan. Siihen kuuluu luonnollisesti kuluriskin selvittäminen samoin kuin sen selvittäminen, onko asiakkaalla mahdollisuus oikeusturvaetuuteen tai julkiseen oikeusapuun.

Asianajotoimisto Jarkko Liljeqvist Ky on Suomen asianajajaliiton jäsen.

Asianajajan ammattinimitystä saa käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty kokenut lakimies, joka on suorittanut tuomarin virkaan oikeuttavan oikeustieteellisen tutkinnon ja asianajajatutkinnon, ja jolla on riittävä taito ja käytännön kokemus. Edellytyksenä on myös tunnettu rehellisyys, sopivuus asianajajan toimeen sekä ammatillinen itsenäisyys.

Asianajaja on velvollinen noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita. Asianajajan tärkein velvollisuus on valvoa päämiehensä oikeutta ja etua. Asianajajien toimintaa valvovat Suomen Asianajajaliitto ja valtioneuvoston oikeuskansleri. Asianajajalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus asianajotoiminnassa mahdollisesti sattuvien varallisuusvahinkojen varalta.

Mainokset

Kommentointi on suljettu.